4. adventná nedeľa

     Vianoce sú blízko, na dosah. Opäť sa budeme pýtať: Je on v mojom živote skutočne živý? Naplnil sa dôvod jeho príchodu na svet i v mojom živote? Nechávam ho vo svojom živote žiť? Je jadrom, skalou, silou...

3. adventná nedeľa

     V tomto týždni je dobre si uvedomiť vytrvalosť Kristovho odpustenia, ktoré nám ponúka a ktoré nám dáva skutočnú nádej. Tak získavame radosť z obrátenia, ktorá je spevom uzdravenej duše, ako hovorí jeden duchovný spisovateľ. To je aj...

2. adventná nedeľa

     V Adventnom období potrebujeme trochu ticha. Nie preto, aby sme nemuseli nič vnímať a mali od všetkých pokoj, ale aby sme vnímali a počúvali, čo nám hovorí Boh. V stredu po sv. omši sa v priestoroch farskej budovy uskutoční...

Advent 2017

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“ (Mk 1, 3)                              Drahí farníci, deti a mládež,      každé liturgické obdobie prináša so sebou niečo nové a hoci sa opakuje každoročne, je pozvaním, aby sme sa nechali ním...

1. adventná nedeľa

     Dnešnou 1. adventnou nedeľou sa opäť začíname s radostným srdcom pripravovať na príchod Vykupiteľa. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 175–209, Dolné Lefantovce č. domov 40–59. V stredu vo farskom kostole bude sv. omša za účasti...

34. nedeľa v Cezročnom období

     Kristovo kráľovstvo je vo vnútri človeka. Pokiaľ sa mu človek podvolí, premieňa jeho život, a to vníma i naše okolie. Nemusíme presviedčať druhých, že Kristus je Kráľom, musíme o tom presvedčiť seba samých, nechať ho kraľovať...

Informačný servis nitrianskej diecézy