Farské oznamy – 5. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nás evanjelium učí, že naša viera má byť svedectvom nášho života, v ktorom nájdu iní chuť a svetlo pre život vo viere, čím sme spoločne svojím životom povolaní oslavovať nášho nebeského Otca....

Farské oznamy – 4. nedeľa v Cezročnom období

     Blahoslavenstvá ukazujú cestu k šťastnému, pravému životu, i keď niekedy pretkanému utrpením a bolesťou, ako nám dosvedčuje záverečné blahoslavenstvo o prenasledovaných, čím rastie naša viera a dôvera v Božiu silu a pomoc. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Farské oznamy – 3. nedeľa v Cezročnom období

    Dnešné evanjelium obsahuje celé Kristovo posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Aby sa uskutočnilo aj v našom živote, musíme prijať evanjelium ako normu svojho zmýšľania a konania. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce...

Farské oznamy – 2. nedeľa v Cezročnom období

     Ján Krstiteľ dnes verejne vyhlasuje a uznáva Ježiša za Mesiáša – Vykupiteľa, čo je vôbec prvé svedectvo o Kristovi cez hlavnú charakteristiku jeho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. V tomto spočíva pre nás nový život v Božom...

Farské oznamy – Sviatok Krstu Krista Pána

     Nedeľa Krstu Krista Pána nám pomáha uvedomiť si svoje krstné poslanie a jeho zodpovednosť v živote farského spoločenstva. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140-174, Dolné Lefantovce č. domov 140-159. V stredu budeme vo farskom kostole...

Farské oznamy – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

      Nový kalendárny rok začíname každoročne pod ochranou Panny Márie, ktorej ho chceme zveriť. Ona nám prináša pokoj, ktorý nám môže vyprosiť u svojho Syna. Ten ho svojím príchodom priniesol všetkým ľuďom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Informačný servis nitrianskej diecézy