Farské oznamy – 3. nedeľa v Cezročnom období

    Dnešné evanjelium obsahuje celé Kristovo posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Aby sa uskutočnilo aj v našom živote, musíme prijať evanjelium ako normu svojho zmýšľania a konania. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce...

Farské oznamy – 2. nedeľa v Cezročnom období

     Ján Krstiteľ dnes verejne vyhlasuje a uznáva Ježiša za Mesiáša – Vykupiteľa, čo je vôbec prvé svedectvo o Kristovi cez hlavnú charakteristiku jeho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. V tomto spočíva pre nás nový život v Božom...

Farské oznamy – Sviatok Krstu Krista Pána

     Nedeľa Krstu Krista Pána nám pomáha uvedomiť si svoje krstné poslanie a jeho zodpovednosť v živote farského spoločenstva. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 140-174, Dolné Lefantovce č. domov 140-159. V stredu budeme vo farskom kostole...

Farské oznamy – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

      Nový kalendárny rok začíname každoročne pod ochranou Panny Márie, ktorej ho chceme zveriť. Ona nám prináša pokoj, ktorý nám môže vyprosiť u svojho Syna. Ten ho svojím príchodom priniesol všetkým ľuďom. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Vianoce 2016

“A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami a my sme uvideli jeho slávu” (Jn 1, 14).                       Drahí farníci, milé deti, mládež,      už niekoľko týždňov môžete sledovať internetovú stránku našej farnosti. Aj...

Farské oznamy – Slávnosť Narodenia Pána

      Boh sa stáva človekom a prichádza s jasným cieľom – zachrániť človeka a otvoriť mu nebo. Cirkev na celom svete sa raduje z neuveriteľnej udalosti, ktorá hovorí o tom, aký je Boh a aký má vzťah k človeku. Upratovanie kostolov:...

Informačný servis nitrianskej diecézy