Farské oznamy – 7. nedeľa v Cezročnom období

     Božie slovo nás učí s nádejou túžiť po tom, čo očakávame, aby sme uprostred premien nášho života pevne priľnuli k tomu, v čom je pravá radosť a jediná pevná opora. I dnes Boh chce a môže prehovoriť do konkrétnej životnej...

Farské oznamy – 6. nedeľa v Cezročnom období

     Dnešné evanjelium nám pripomína, že čnosti kresťana nie sú nejaké nadľudské, hrdinské činy, ale každodenné verné odpovedanie na volanie Božej lásky. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 316-349, Dolné Lefantovce č. domov 40-59. V...

Farské oznamy – 5. nedeľa v Cezročnom období

     Dnes nás evanjelium učí, že naša viera má byť svedectvom nášho života, v ktorom nájdu iní chuť a svetlo pre život vo viere, čím sme spoločne svojím životom povolaní oslavovať nášho nebeského Otca....

Farské oznamy – 4. nedeľa v Cezročnom období

     Blahoslavenstvá ukazujú cestu k šťastnému, pravému životu, i keď niekedy pretkanému utrpením a bolesťou, ako nám dosvedčuje záverečné blahoslavenstvo o prenasledovaných, čím rastie naša viera a dôvera v Božiu silu a pomoc. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce...

Farské oznamy – 3. nedeľa v Cezročnom období

    Dnešné evanjelium obsahuje celé Kristovo posolstvo: Božie kráľovstvo je blízko. Aby sa uskutočnilo aj v našom živote, musíme prijať evanjelium ako normu svojho zmýšľania a konania. Upratovanie kostolov: Horné Lefantovce č. domov 210-244, Dolné Lefantovce...

Farské oznamy – 2. nedeľa v Cezročnom období

     Ján Krstiteľ dnes verejne vyhlasuje a uznáva Ježiša za Mesiáša – Vykupiteľa, čo je vôbec prvé svedectvo o Kristovi cez hlavnú charakteristiku jeho poslania: odstrániť hriech a darovať Ducha Svätého. V tomto spočíva pre nás nový život v Božom...

Informačný servis nitrianskej diecézy